uzlijetati


uzlijetati
uzlijétati (Ø) nesvrš. <prez. ùzlijēćēm, pril. sad. uzlijéćūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi uzletjeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • uzlijétati — (∅) nesvrš. 〈prez. ùzlijēćēm, pril. sad. uzlijéćūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}uzletjeti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àmfībija — (amfíbija) ž 1. {{001f}}〈mn〉 zool. životinje koje žive i na kopnu i u vodi, dišu škrgama i plućima (Amphibia); vodozemci 2. {{001f}}tehn. a. {{001f}}motorno vozilo koje se kreće po vodi i po suhu b. {{001f}}letjelica koja može uzlijetati i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konvertoplan — kȍnvertoplān m DEFINICIJA tehn. zrakoplov mobilnih krila, koji može slijetati i uzlijetati okomito ETIMOLOGIJA v. konverter + v. {{(aero)plan>> …   Hrvatski jezični portal

  • koleopter — koleòpter m DEFINICIJA 1. zool. kukac; tvrdokrilac, kornjaš 2. tehn. zrakoplov koji može vertikalno slijetati i uzlijetati ETIMOLOGIJA nlat. coleoptera ← grč. koleóptera ≃ koleón: korice (krila kod kukaca) + pter …   Hrvatski jezični portal

  • amfibija — àmfībija (amfíbija) ž DEFINICIJA 1. (mn) zool. životinje koje žive i na kopnu i u vodi, dišu škrgama i plućima (Amphibia); vodozemci 2. tehn. a. motorno vozilo koje se kreće po vodi i po suhu b. letjelica koja može uzlijetati i slijetati na… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.