uzmak


uzmak
ȕzmāk m <N mn -āci>
DEFINICIJA
1. odstupanje u boju; povlačenje
2. popuštanje, ustupak (u razgovoru, borbi, mišljenju)
ETIMOLOGIJA
vidi uzmaknuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • uzmak — başkasından ileri geçmek I, 88bkz: ozmak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • Davor Domazet-Lošo — Davor Domazer representing books in Kupres …   Wikipedia

  • najúriti — (koga, što) svrš. 〈prez. nàjūrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàjūren〉 1. {{001f}}nagnati u bijeg, na uzmak ili povlačenje; otjerati, istjerati, izbaciti 2. {{001f}}razg. otpustiti koga s posla …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • povláčenje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}povlačiti{{/ref}} 2. {{001f}}sociol. opća društvena pasivnost u obliku alkoholizma, narkomanije itd.; bolesno udaljavanje od ljudi ili stvarnosti 3. {{001f}}vojn. uzmicanje vojske pred neprijateljskom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdbiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ȍdbijēm (se), pril. pr. īvši (se), imp. òdbīj (se), prid. trp. odbìjen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}udarom odvojiti komad od cjeline, odvaliti b. {{001f}}oduzeti od iznosa, ne uračunati [∼ od plaće] c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òdstupnica — òdstupnic|a ž put ili mogućnost za odstup, za uzmak ⃞ {{001f}}čuvati ∼u osigurati kome put, prolaz, mogućnost za odstup (1) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùstuk — m 〈N mn uci〉 1. {{001f}}odstupanje, uzmak, uzmicanje u čemu 2. {{001f}}ustupak u čemu [napraviti ∼ u željama/cijeni] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • retir — rètīr m <G retíra> DEFINICIJA zast. uzmak, uzmicanje, povlačenje, odstupanje ETIMOLOGIJA fr. retirer …   Hrvatski jezični portal

  • regres — règres m DEFINICIJA 1. a. pravn. odšteta b. naknada, pripomoć [regres za godišnji odmor] 2. rij. nazadak, regresija SINTAGMA mjenični regres ekon. pravn. pravo onoga koji je izdao mjenicu da traži naknadu od potpisnika ETIMOLOGIJA lat. regressus …   Hrvatski jezični portal

  • najuriti — najúriti (koga, što) svrš. <prez. nàjūrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàjūren> DEFINICIJA 1. nagnati u bijeg, na uzmak ili povlačenje; istjerati, izbaciti, otjerati 2. razg. otpustiti koga s posla ETIMOLOGIJA na + v. juriti …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.