uzmahati


uzmahati
uzmáhati (se, čime) svrš. <prez. ùzmāšēm (se), pril. pr. -āvši (se), prid. rad. uzmáhao (se)>
DEFINICIJA
početi jako mahati [uzmahati se rukama; uzmahati zastavom]
ETIMOLOGIJA
uz- + v. mahati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • uzmáhati — (se, čime) svrš. 〈prez. ùzmāšēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. rad. uzmáhao (se)〉 početi jako mahati [∼ se rukama; ∼ zastavom] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uzmahivati — uzmahívati (se, čime) nesvrš. <prez. uzmàhujēm, pril. sad. uzmáhujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. uzmahati ETIMOLOGIJA vidi uzmahati …   Hrvatski jezični portal

  • uzmahívati — (se, čime) nesvrš. 〈prez. uzmàhujēm (se), pril. sad. uzmáhujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}uzmahati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uzmah — ȕzmāh m <N mn āsi> DEFINICIJA 1. naglo uzdizanje, naglo dizanje, brz pokret prema gore [uzmah ruke/uzmah rukom]; zamah (prema gore) 2. naglo uzimanje maha [uzmah oduševljenja]; polet ETIMOLOGIJA vidi uzmahati …   Hrvatski jezični portal

  • uzmahnuti — uzmáhnuti (čime) svrš. <prez. ùzmāhnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. uzmáhnuo> DEFINICIJA mahnuti prema gore ETIMOLOGIJA vidi uzmahati …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.