uživjeti


uživjeti
užívjeti se svrš. <prez. ùžīvīm se, pril. pr. -ēvši se, prid. trp. ùžīvljen>
DEFINICIJA
prenijeti se u neku situaciju, uroniti (se) u čije misli
ETIMOLOGIJA
u- + v. živ, živjeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • užívjeti se — svrš. 〈prez. ùžīvīm se, pril. pr. ēvši se, prid. trp. ùžīvljen〉 prenijeti se u neku situaciju, uroniti (se) u čije misli …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uživljivati — uživljívati se nesvrš. <prez. užìvljujēm se, pril. sad. užìvljujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. uživjeti, uživljavati ETIMOLOGIJA vidi uživjeti …   Hrvatski jezični portal

  • uživljavati — uživljávati se nesvrš. <prez. užìvljāvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. uživjeti, uživljivati ETIMOLOGIJA vidi uživjeti …   Hrvatski jezični portal

  • razìgrati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. rȁzigrān〉 1. {{001f}}(se) a. {{001f}}uživjeti se u igru, predati se igri [djeca su se razigrala] b. {{001f}}doći u vedro, čilo raspoloženje, prožeti se poletom i radošću c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rjêčnīk — m 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}skupljene riječi i sklopovi riječi jednog ili više jezika uz objašnjenja njihove upotrebe i značenja [frazeološki ∼; etimološki ∼] 2. {{001f}}a. {{001f}}ukupnost riječi jednog jezika; leksik, rječništvo, vokabular b …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràspjevati se — svrš. 〈prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. rad. ràspjevao se〉 1. {{001f}}predati se pjevanju, uživjeti se pjevajući 2. {{001f}}ugoditi glas …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uživljávati se — nesvrš. 〈prez. užìvljāvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}uživjeti se{{/ref}}, {{ref}}uživljivati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uživljívati se — nesvrš. 〈prez. užìvljujēm se, pril. sad. užìvljujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}uživjeti se{{/ref}}, {{ref}}uživljavati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùnijēti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. unèsēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. ‹nio/‹nijēla (se) ž, prid. trp. unèsen/‹nijēt〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}noseći dopremiti, smjestiti unutra, u unutrašnjost čega b. {{001f}}uključiti u tekst, spis …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Stanislavski — (izg. stanislàvski), Konstantin Sergejevič (1863 1938) DEFINICIJA ruski glumac, redatelj, teatrolog i učitelj glume; uveo metodu glume s realističnim pristupom u kojem glumac mora psihološki razraditi svoj lik i uživjeti se u cijeli raspon… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.