vremenski


vremenski
vrȅmenskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na vrijeme [vremenska nepogoda]
SINTAGMA
vremenska izreka meteor. narodna poslovica u vezi s karakterom vremena na određeni dan ili skup dana, kojoj se pridavalo prognostičko značenje (Sv. Kata snijeg na vrata);
vremenska karta meteor. meteorološka karta, sinoptička karta, v. sinoptički ;
vremenska pojava meteor. opći termin za pojave u atmosferi svrstane u četiri skupine: hidrometeori, litometeori, fotometeori i elektrometeori, za koje se na meteorološkim postajama određuje oblik, jačina i trajanje;
vremenska prognoza prognoza vremena za neko mjesto ili područje; s obzirom na rok može biti kratkoročna (jedan do dva dana unaprijed), srednjoročna (tri do sedam dana unaprijed) i dugoročna vremenska prognoza (sedam do mjesec dana unaprijed);
vremenska služba izdavanje vremenskih prognoza i upozorenja o opasnim vremenskim pojavama, prikupljanje, kontrola i obrada podataka o vremenu; u nas ovaj posao obavlja Drž. hidrometeorološki zavod;
vremenski brod meteorološki brod, v. meteorološki ;
vremenski tip specifična razdioba baričkih sistema i zračnih masa iznad danog geografskog područja s tipičnim karakterom vremena
ETIMOLOGIJA
vidi vrijeme

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vremenski — vrȅmenski pril. DEFINICIJA prema vremenu, s obzirom na vrijeme [ograničeno vremenski] ETIMOLOGIJA vidi vrijeme …   Hrvatski jezični portal

  • vreménski — a o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na vreme: vremenski vplivi; vremenske spremembe / vremenski pojavi; vremenske razmere / vremenska napoved / vremenska postaja meteorološka postaja; vremenska služba meteorološka služba / vremenski pregovori; vremenska …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • meteorološki — meteoròloškī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na meteorologiju i meteorologe SINTAGMA meteorološka akustika disciplina koja se bavi proučavanjem zvukova u atmosferi kao utjecaja atmosferskih uvjeta na širenje i čujnost zvukova iz bilo kojeg… …   Hrvatski jezični portal

  • Dames (nouvelle) —  Pour l’article homonyme, voir Dames.  Dames est une nouvelle d’Anton Tchekhov parue en 1886. Sommaire 1 Historique 2 Résumé …   Wikipédia en Français

  • prézent — m gram. glagolski oblik koji znači radnju u času govora [radim]; ili oblik vremenski usporedan s nekim prošlim ili budućim trenutkom, odnosno kao vremenski neodređen, tj. valjan za svako vrijeme ili sposobnost vršenja radnje [pjevam = znam… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • -kron — kron, kronički, kronija, kronizam DEFINICIJA kao drugi dio riječi znači vrijeme, vremeni, vremenski; vremen, doban [anakronizam] ETIMOLOGIJA grč. khrónos: vrijeme; khronikós: vremenski …   Hrvatski jezični portal

  • kron- — krono DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači vremensko trajanje, koji se odnosi na vrijeme, vremenski [kronologija; kronometar] ETIMOLOGIJA lat. chronicus ← grč. khronikós: vremenski ≃ khrónos: vrijeme …   Hrvatski jezični portal

  • asinkron — ȁsinkrōn prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se ne događa u isto doba kao drugi, koji je vremenski neusklađen [asinkroni generator; asinkroni motor]; neistodoban, nepodudaran, asinkroničan SINTAGMA asinkroni prijenos int. način prijenosa… …   Hrvatski jezični portal

  • prezent — prézent m DEFINICIJA gram. sadašnje vrijeme, sadašnjost; glagolski oblik koji znači: 1. radnju u času govora [radim] 2. oblik vremenski usporedan s nekim prošlim ili budućim trenutkom, ili kao vremenski neodređen, tj. valjan za svako vrijeme 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • cajtnot — cȁjtnot m DEFINICIJA reg. 1. šah situacija u kojoj šahist mora povući velik broj poteza za kratko vrijeme kako mu ne bi pala zastavica na satu 2. vremenski tjesnac, vremenski škripac [biti u cajtnotu] ETIMOLOGIJA njem. Zeitnot …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.