stupiti

stúpiti svrš. <prez. stȗpīm, pril. pr. -īvši, prid. rad. stúpio>
DEFINICIJA
1. (kamo) stati nogom, koraknuti [stupiti u sobu]
2. (pred koga) retor. izaći, stati
3. (s prij.) započeti što [stupiti na dužnost; stupiti u službu; stupiti na prijestolje; stupiti u brak oženiti se, udati se; stupiti u štrajk početi štrajkati]
FRAZEOLOGIJA
stupiti na snagu služb., v. snaga
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Stúpalo (260, Solin, Split, Sinj)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. stǫpiti (rus. stupát', češ. stoupati) ≃ v. stopa

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stúpiti — (kamo, pred koga) svrš. 〈prez. stȗpīm, pril. pr. īvši, prid. rad. stúpio〉 1. {{001f}}(kamo) stati nogom, koraknuti [∼ u sobu] 2. {{001f}}(pred koga) retor. izaći, stati 3. {{001f}}(s prij.) započeti što [∼ na dužnost; ∼ u službu; ∼ na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vézati — (što, se) dv. 〈prez. vêžēm (se), pril. sad. véžūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}spojiti/spajati dva kraja (užeta i sl.) uzlom ili omčom b. {{001f}}obaviti/obavijati (uže i sl.) oko čega i pričvrstiti; svezati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žìvot — m 〈G živòta, G mn živótā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}stanje bića od rođenja do smrti, ukupnost funkcija individualizirane i organizirane tvari [vegetativni ∼; senzitivni ∼; racionalni ∼], opr. smrt b. {{001f}}postojanje, opstanak 2. {{001f}}meton. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stupati — stúpati nesvrš. <prez. stȗpām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. stupiti 2. vojn. kretati se propisanim korakom; marširati ETIMOLOGIJA vidi stupiti …   Hrvatski jezični portal

  • prag — prȁg m <N mn pràgovi> DEFINICIJA 1. greda (od drveta, kamena ili metala) koja leži s donje strane vrata između dovratnika [prijeći, preskočiti prag; stupiti preko praga ući u kuću] 2. a. jedna od drvenih greda koje služe kao podloga… …   Hrvatski jezični portal

  • život — žìvot m <G živòta, G mn živótā> DEFINICIJA 1. a. stanje bića od rođenja do smrti, ukupnost funkcija individualizirane i organizirane tvari [vegetativni život; senzitivni život; racionalni život], opr. smrt b. postojanje, opstanak 2. meton.… …   Hrvatski jezični portal

  • vezati — vézati (što, se) dv. <prez. vȇžēm, pril. sad. véžūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. spojiti/spajati dva kraja (užeta i sl.) uzlom ili omčom b. obaviti/obavijati (uže i sl.) oko čega i pričvrstiti 2. stegnuti/stezati nekome… …   Hrvatski jezični portal

  • novicìjāt — m 〈G novicijáta〉 kat. 1. {{001f}}vrijeme novaštva, razdoblje u kojem se priprema i iskušava onaj koji želi stupiti u crkveni red 2. {{001f}}crkv. zgrada za redovničke kandidate ✧ {{001f}}srlat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oròditi se — svrš. 〈prez. òrodīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. òrođen〉 pomoću braka stupiti u srodničke odnose s rodbinom bračnog druga …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pozórnica — pozórnic|a ž 1. {{001f}}prostor s odgovarajućim dekoracijama na kojem se izvodi predstava; bina 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}mjesto gdje se što zbiva ili izvodi b. {{001f}}područje rada, djelatnosti 3. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}pozornik{{/ref}} ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.