zatražiti


zatražiti
zatrážiti (što) svrš. <prez. zàtrāžīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. zàtrāžen>
DEFINICIJA
reći, postaviti zahtjev, usmeno ili pismeno pokazati želju ili volju da se što dobije [zatražiti dokumente; zatražiti objašnjenje]; zahtijevati
ETIMOLOGIJA
za- + v. tražiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • zatrážiti — (što) svrš. 〈prez. zàtrāžīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàtrāžen〉 reći, postaviti zahtjev, usmeno ili pismeno pokazati želju ili volju da se što dobije [∼ dokumente; ∼ objašnjenje]; zahtijevati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • audijèncija — audijèncij|a ž službeno primanje kod vladara ili najviših predstavnika državne vlasti [zatražiti ∼u; biti primljen u ∼u; biti u ∼i; primiti u ∼u] ✧ {{001f}}srlat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • narúčiti — (što, koga) svrš. 〈prez. nàrūčīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàrūčen〉 zatražiti da se što pošalje, stavi na raspolaganje, dostavi, posluži ili izvrši; poručiti ⃞ {{001f}}kao naručen(o) u pravi čas, kad (kako) se samo može poželjeti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pokázati — (komu, što, se) svrš. 〈prez. pòkāžēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. pokáži (se), prid. trp. pòkāzān〉 1. {{001f}}(komu, što) a. {{001f}}učiniti da se što vidi, pogleda b. {{001f}}obratiti čiju pozornost na koga, na što (ob. gestom u pravcu koga,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȃsoš — m razg. 1. {{001f}}knjižica (dokument) sa slikom vlasnika koja omogućuje slobodno kretanje preko granica država; putna isprava, putnica, putovnica [zatražiti ∼; izvaditi ∼] 2. {{001f}}isprava o vlasništvu stoke (na sajmovima) [stočni ∼] ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zacijéniti — (∅, što) svrš. 〈prez. zàcijēnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàcijēnjen〉 zatražiti, zaračunati visoku cijenu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zamòliti — (što, koga za što) svrš. 〈prez. zàmolīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàmoljen〉 zatražiti riječima u doličnu, pristojnu obliku; uputiti pismenu molbu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zapròsiti — svrš. 〈prez. zàprosīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàprošen〉 1. {{001f}}početi prositi, {{001f}}{{c=1}}v. 2. {{001f}}zatražiti čiju ruku radi ženidbe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zaìskati — (što) svrš. 〈prez. zàištēm, pril. pr. āvši, imp. zaìšti, prid. rad. zȁiskao〉 knjiš. obratiti se sa zahtjevom ili s molbom da se što učini ili dade; zatražiti (ob. u usmenom ophođenju i konkretnoj stvari) [∼ zdjelu graha; ∼ malo vode] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àzīl — m 〈G azíla〉 1. {{001f}}pov. utočište, sklonište, u antičko doba hramovi i svetišta, u srednjem vijeku crkve 2. {{001f}}pravn. pravo političkog bjegunca na utočište u nekoj stranoj državi (uključujući zgradu stranog diplomatskog predstavništva)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.