živjeti


živjeti
žívjeti1 nesvrš. <prez. žívīm, pril. sad. žívēći, gl. im. žívljēnje>
DEFINICIJA
1. (Ø) a. biti živ, u životu, postojati u skladu svih funkcija b. provoditi život, imati uvjete za život; boraviti, prebivati, stanovati
2. (s kim) biti u zajednici, biti zajedno (u kućanstvu)
3. (od čega) izdržavati se [živjeti od socijalne pomoći]
4. (na) održavati se na životu [živjeti na aparatima]
FRAZEOLOGIJA
A[i]. gdje ti živiš?[/i] zar ne znaš, zar nisi čuo ono što svako zna;
(e) sto godina ćeš živjeti (kaže se onome tko se nikada ne uzrujava, tko ostaje hladan na ono što drugima smeta) [ (e) sto godina ćeš živjeti kad te ne smeta slušati ovu vodu kako stalno kaplje];
živio! u oduševljenju i pozdrav;
živjeli! (kaže se kad se nazdravlja uz vino, bez obzira na to da li se nazdravlja jednoj ili više osoba); u zdravlje;
[i]B. ludo pa živi[/i], v. lud ;
ni živjeti ni umrijeti, v. umrijeti ;
živi se 1. (u raznim izlaganjima kao opća ocjena kvalitete života u zn. osrednje do odlično, zavisno od konteksta, intonacije i izraza lica; javlja se u glagolskim vremenima za prošlost, budućnost i sadašnjost) [klima dobra, poslovi idu, živi se; sve pristupačno, poslovi cvatu, živjet će se; tu su izvan grada bile staze za šetnje na konjima, živjelo se, itekako] 2. (u dijaloškoj situaciji, najčešće u konvencionalnim susretima i na pitanje Kako ste (si)?) [[i]A: Onda, kako ste? B: Živi se[/i]]; nije loše; može proći; ide, ide; ide nekako, nije loše u okviru poznatih okolnosti i mogućnosti;
živjelo se! bio je tada dobar život, živjelo se na velikoj nozi;
živjeti kao bubreg u loju živjeti u izobilju;
živjeti kao dva goluba dobro se slagati, živjeti u ljubavi;
živjeti na velikoj nozi živjeti raskošno, rastrošno;
živjeti od danas do sutra životariti;
živjeti o svom kruhu sam sebe izdržavati;
živjeti u nadi nadati se
ETIMOLOGIJA
vidi živ

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • žívjeti — nesvrš. 〈prez. žívīm, pril. sad. žívēći, gl. im. žívljēnje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}biti živ, u životu, postojati u skladu svih funkcija b. {{001f}}provoditi život, imati uvjete za život; stanovati, boraviti, prebivati 2. {{001f}}(s kim) biti u …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • živjeti — žívjeti2 m DEFINICIJA lingv. ime slova ž u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. ž (2) …   Hrvatski jezični portal

  • krȕh — m 〈V kr‹še, N mn krùhovi〉 1. {{001f}}uskislo pečeno tijesto; kruv [crni ∼; bijeli ∼; raženi ∼; kukuruzni ∼] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}hrana b. {{001f}}ono od čega čovjek živi [nemati ni za ∼] ⃞ {{001f}}bez ruha i ∼a bez ičega, nemati ništa;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kruh — krȕh m <V krȕše, N mn krùhovi> DEFINICIJA 1. uskislo pečeno tijesto [crni kruh; bijeli kruh; raženi kruh; kukuruzni kruh]; kruv 2. pren. a. hrana b. ono od čega čovjek živi [nemati ni za kruh] FRAZEOLOGIJA bez ruha i kruha bez ičega, nemati …   Hrvatski jezični portal

  • pȁs — m 〈G psȁ, V psȅ/ps‹, N mn psı̏, G pásā〉 1. {{001f}}zool. a. {{001f}}domaća životinja Canis canis, Canis familiaris [lovački ∼; ovčarski ∼; ∼ lutalica; policijski ∼] b. {{001f}}(u raznim usporedbama) [žedan kao ∼, ljut kao ∼, umoran kao ∼,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pas — pȁs m <G psȁ, V psȅ/psȕ, N mn psȉ, G pásā> DEFINICIJA 1. zool. a. domaća životinja Canis canis, Canis familiaris [lovački pas; ovčarski pas; pas lutalica; policijski pas]; ćuko b. (u raznim usporedbama) [žedan kao pas, ljut kao pas, umoran… …   Hrvatski jezični portal

  • kòrnjača — kòrnjač|a ž 〈G mn kȍrnjāčā〉 1. {{001f}}zool. kopnena i morska životinja (Chelonia, Testudines) iz reda gmazova, jakog oklopa, kreće se sporo (npr. barska k. Emys orbicularis, grčka čančara Testudo hermanni) 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}vrlo ružna …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȗt — pȗt1 ž 〈G p‹ti〉 1. {{001f}}ljudsko tijelo kao ukupnost vanjskih fizičkih svojstava i osjećajnosti [mlada ∼; gladna ∼] 2. {{001f}}boja kože [svijetla ∼; tamna ∼; crna ∼]; ten 3. {{001f}}tjelesnost, putenost, spolnost [∼ je slaba, a duh čvrst] pȗt2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁlo — sȁl|o sr 〈G mn sȃlā〉 masne naslage u tijelu čovjeka i u trbušnoj šupljini nekih životinja [svinjsko ∼o] ⃞ {{001f}}živjeti od staroga ∼a iron. uživati ugled itd. na temelju prijašnjih zasluga, nekadašnjeg rada itd.; živjeti od tuđega ∼a živjeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùmrijēti — (∅) svrš. 〈prez. ‹mrēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. ‹mro〉 1. {{001f}}doći u stanje bez životnih funkcija (o čovjeku), prestati živjeti [∼ naravnom smrću; ∼ nasilnom smrću; ∼ od starosti]; preminuti 2. {{001f}}pren. retor. knjiš. nestati, iščeznuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.