živjeti


živjeti
žívjeti2 m
DEFINICIJA
lingv. ime slova ž u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. ž (2)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • žívjeti — nesvrš. 〈prez. žívīm, pril. sad. žívēći, gl. im. žívljēnje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}biti živ, u životu, postojati u skladu svih funkcija b. {{001f}}provoditi život, imati uvjete za život; stanovati, boraviti, prebivati 2. {{001f}}(s kim) biti u …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • živjeti — žívjeti1 nesvrš. <prez. žívīm, pril. sad. žívēći, gl. im. žívljēnje> DEFINICIJA 1. (Ø) a. biti živ, u životu, postojati u skladu svih funkcija b. provoditi život, imati uvjete za život; boraviti, prebivati, stanovati 2. (s kim) biti u… …   Hrvatski jezični portal

  • krȕh — m 〈V kr‹še, N mn krùhovi〉 1. {{001f}}uskislo pečeno tijesto; kruv [crni ∼; bijeli ∼; raženi ∼; kukuruzni ∼] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}hrana b. {{001f}}ono od čega čovjek živi [nemati ni za ∼] ⃞ {{001f}}bez ruha i ∼a bez ičega, nemati ništa;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kruh — krȕh m <V krȕše, N mn krùhovi> DEFINICIJA 1. uskislo pečeno tijesto [crni kruh; bijeli kruh; raženi kruh; kukuruzni kruh]; kruv 2. pren. a. hrana b. ono od čega čovjek živi [nemati ni za kruh] FRAZEOLOGIJA bez ruha i kruha bez ičega, nemati …   Hrvatski jezični portal

  • pȁs — m 〈G psȁ, V psȅ/ps‹, N mn psı̏, G pásā〉 1. {{001f}}zool. a. {{001f}}domaća životinja Canis canis, Canis familiaris [lovački ∼; ovčarski ∼; ∼ lutalica; policijski ∼] b. {{001f}}(u raznim usporedbama) [žedan kao ∼, ljut kao ∼, umoran kao ∼,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pas — pȁs m <G psȁ, V psȅ/psȕ, N mn psȉ, G pásā> DEFINICIJA 1. zool. a. domaća životinja Canis canis, Canis familiaris [lovački pas; ovčarski pas; pas lutalica; policijski pas]; ćuko b. (u raznim usporedbama) [žedan kao pas, ljut kao pas, umoran… …   Hrvatski jezični portal

  • kòrnjača — kòrnjač|a ž 〈G mn kȍrnjāčā〉 1. {{001f}}zool. kopnena i morska životinja (Chelonia, Testudines) iz reda gmazova, jakog oklopa, kreće se sporo (npr. barska k. Emys orbicularis, grčka čančara Testudo hermanni) 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}vrlo ružna …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȗt — pȗt1 ž 〈G p‹ti〉 1. {{001f}}ljudsko tijelo kao ukupnost vanjskih fizičkih svojstava i osjećajnosti [mlada ∼; gladna ∼] 2. {{001f}}boja kože [svijetla ∼; tamna ∼; crna ∼]; ten 3. {{001f}}tjelesnost, putenost, spolnost [∼ je slaba, a duh čvrst] pȗt2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁlo — sȁl|o sr 〈G mn sȃlā〉 masne naslage u tijelu čovjeka i u trbušnoj šupljini nekih životinja [svinjsko ∼o] ⃞ {{001f}}živjeti od staroga ∼a iron. uživati ugled itd. na temelju prijašnjih zasluga, nekadašnjeg rada itd.; živjeti od tuđega ∼a živjeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùmrijēti — (∅) svrš. 〈prez. ‹mrēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. ‹mro〉 1. {{001f}}doći u stanje bez životnih funkcija (o čovjeku), prestati živjeti [∼ naravnom smrću; ∼ nasilnom smrću; ∼ od starosti]; preminuti 2. {{001f}}pren. retor. knjiš. nestati, iščeznuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.