živost


živost
žȉvōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je živ, svojstvo onoga što je živo
ETIMOLOGIJA
vidi živ

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • žívost — i ž (í) lastnost, značilnost živega: živost snovi; živost in mrtvost / ohraniti živost duha do pozne starosti; narodna, ustvarjalna živost skupnosti / ekspr. živost problematike / fantova živost / živost pogleda / živost barv / živost oseb v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • neodr̀živōst — ž svojstvo onoga što je neodrživo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nezadr̀živōst — ž osobina onoga koji je nezadrživ ili svojstvo onoga što je nezadrživo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅžīvōst — ž svojstvo onoga što je neživo ili osobina onoga koji je neživ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odr̀živōst — ž svojstvo onoga što je održivo [∼ ideja; ∼ planova; ∼ misli o čemu; ∼ stavova] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utr̀živōst — ž svojstvo onoga što je utrživo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dinàmičnost — ž osobina onoga koji je dinamičan ili svojstvo onoga što je dinamično; pokretljivost, živost, živahnost, promjenjivost, dinamika, dinamizam …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žìvot — m 〈G živòta, G mn živótā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}stanje bića od rođenja do smrti, ukupnost funkcija individualizirane i organizirane tvari [vegetativni ∼; senzitivni ∼; racionalni ∼], opr. smrt b. {{001f}}postojanje, opstanak 2. {{001f}}meton. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • punktiran — pùnktīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je obilježen punktovima SINTAGMA punktirani ritam glazb. ritmička figura koja daje pregnantnost i živost melodiji (u plesu i sl.), bilježi se točkom uz notu ETIMOLOGIJA vidi punkt …   Hrvatski jezični portal

  • morbin — mòrbīn m <G morbína> DEFINICIJA reg. izražena veselost veća od uobičajene, pretjerana živost, neuobičajena nestašnost [uhvatili ga morbini] ETIMOLOGIJA tal. morbino …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.