novotvorina


novotvorina
novotvòrina ž <N mn -e>
DEFINICIJA
ono što se novo stvorilo, što je nastalo
ETIMOLOGIJA
novo- + v. tvoriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kovànica — ž 1. {{001f}}riječ koja je dobivena sastavljanjem dviju prepoznatljivih riječi koje se osjećaju kao posebni dijelovi, a ona sama osjeća se kao novotvorina ili se prepoznaje kao model poznat u drugom jeziku [kolo(a) + dvor {{tag1=2}}→{{/tag1}}… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neologìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 lingv. nova riječ, jezična novotvorina, kovanica ili posuđenica iz drugog jezika; novotvorenica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȗmor — m pat. ograničen neupalni izrast na ljudima, životinjama i biljkama koji nastaje iz postojećeg tkiva, bujanje novih stanica potiskuje zdravo tkivo; novotvorina, neoplazma, blastom ∆ {{001f}}benigni ∼ pat. tumor koji nije maligan; dobroćudan,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neoplazma — neoplàzma ž <G mn neoplázmā/ ī> DEFINICIJA pat. tumor, izraslina, novotvorina u tjelesnom tkivu ETIMOLOGIJA neo + plazma …   Hrvatski jezični portal

  • neoformacija — neoformácija ž DEFINICIJA fiziol. 1. biol. novo tkivo, obnovljeno tkivo 2. pat. novotvorina nastala nesuvislim množenjem stanica; tumor, neoplazma ETIMOLOGIJA neo + v. forma, formacija …   Hrvatski jezični portal

  • neologizam — neologìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA lingv. nova riječ, jezična novotvorina, kovanica ili posuđenica iz drugog jezika; novotvorenica ETIMOLOGIJA neo + logizam …   Hrvatski jezični portal

  • novotvorenica — novotvorènica ž DEFINICIJA lingv. riječ ili izraz novijeg postanja, osjeća se kao nov te ne pripada ustaljenoj jezičnoj tradiciji, može nastati razvijanjem područja na koje se riječ odnosi ili razvijanjem unutarjezične stilizacije (parobrod,… …   Hrvatski jezični portal

  • kovanica — kovànica ž DEFINICIJA 1. riječ koja je dobivena sastavljanjem dviju prepoznatljivih riječi koje se osjećaju kao posebni dijelovi, a ona sama osjeća se kao novotvorina ili se prepoznaje kao model poznat u drugom jeziku [kolo (a) + dvor ← kolodvor …   Hrvatski jezični portal

  • tumor — tȗmor m DEFINICIJA pat. ograničen neupalni izrast na ljudima, životinjama i biljkama koji nastaje iz postojećeg tkiva, bujanje novih stanica potiskuje zdravo tkivo; novotvorina, neoplazma, blastom SINTAGMA benigni tumor pat. tumor koji nije… …   Hrvatski jezični portal

  • cistadenom — cistadènōm m <G cistadenóma> DEFINICIJA pat. cistična dobroćudna novotvorina žlijezda; cistom ETIMOLOGIJA v. cista + v. adenom …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.