blagoćudnost
blagòćudnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je blage ćudi
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.