centimetar


centimetar
cèntimetar m <G -tra, N mn -tri>
DEFINICIJA
1. fiz. jedinica duljine, 10-2 (stoti) dio metra (znak cm)
2. meton. a. krojačko mjerilo u obliku vrpce s naznačenim centimetrima, krojački metar b. pojam apstraktne veličine, korišten u simboličnom smislu [ni centimetar naše zemlje]
ETIMOLOGIJA
centi- + -metar

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • cèntimetar — m 〈G tra, N mn tri〉 1. {{001f}}fiz. jedinica duljine, (stoti) dio metra (znak cm) 2. {{001f}}meton. a. {{001f}}krojačko mjerilo u obliku vrpce s naznačenim centimetrima; krojački metar b. {{001f}}pojam za iskazivanje određenih stavova, mišljenja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • CENTI- — {{upper}}CENTI {{/upper}} dekadski prefiks (simbol c), kao prvi dio riječi znači 10 2 (stoti) dio jedinice koja je drugi dio te riječi [centimetar] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dvȃ — br. 〈G dvàju, D L dvàma〉 (glavni) broj koji se obilježava brojkom 2; (redni) drugi = 2. ⃞ {{001f}}A. ∼ i ∼ (∼ po ∼) u redovima po dvojica; ∼... (čega) (u zn. neznatne količine izbrojivih jedinica ili jedinki ili takvih koje bi se mogle shvatiti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèkādskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1–9, te 0; desetični, {{c=1}}usp. {{ref}}binarni (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • próstōrnī — próstōrn|ī prid. koji se odnosi na prostor ili ostvaruje u prostoru [∼i plan; ∼i metar (centimetar) mjera za zapremninu] ∆ {{001f}}∼a pokretljivost sociol. svako pomicanje ljudi ili živih bića u prostornim razmjerima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prostorni — próstōrnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na prostor ili ostvaruje u prostoru [prostorni plan; prostorni metar (centimetar) mjera za zapremninu] SINTAGMA prostorna pokretljivost sociol. svako pomicanje ljudi ili živih bića u prostornim razmjerima …   Hrvatski jezični portal

  • centi- — DEFINICIJA dekadski prefiks (simbol c), kao prvi dio riječi znači 10 2 (stoti) dio jedinice koja je drugi dio te riječi [centimetar] ETIMOLOGIJA lat. centi ← centum: sto …   Hrvatski jezični portal

  • centimetarski — cèntimetarski pril. DEFINICIJA u centimetrima kao jedinici mjere [izraziti centimetarski; iskazati centimetarski] ETIMOLOGIJA vidi centimetar …   Hrvatski jezični portal

  • dekadski — dèkādskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1 9, te 0; dekadni, desetični, usp. binarni (2), oktalan, heksadecimalan… …   Hrvatski jezični portal

  • cm — DEFINICIJA fiz. znak za jedinicu duljine, centimetar …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.