prijazan


prijazan
prȉjāzan prid. <odr. -znī>
DEFINICIJA
reg. koji je ugodan u ophođenju; ljubazan, uljudan, uslužan
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • neprijazan — nèprijāzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji nije prijazan; neljubazan ETIMOLOGIJA ne + v. prijazan …   Hrvatski jezični portal

  • prijazno — prȉjāzno pril. DEFINICIJA na prijazan način ETIMOLOGIJA vidi prijazan …   Hrvatski jezični portal

  • prijaznost — prȉjāznōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo, osobina onoga koji je prijazan ETIMOLOGIJA vidi prijazan …   Hrvatski jezični portal

  • blȁgohōtan — prid. 〈odr. tnī〉 arh. ekspr. koji je sklon komu, naklonjen komu ili čemu; blagonaklon, dobronamjeran, prijazan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predusrètljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji je pripravan da pomogne, koji će rado učiniti uslugu, koji je susretljiv, koji rado izlazi u susret; ljubazan, prijazan, uviđavan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prı̏jāzno — pril. na prijazan način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prı̏jāznōst — ž svojstvo, osobina onoga koji je prijazan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • susrètljiv — prid. 〈odr. ī〉 pripravan da pomogne [službenik je bio vrlo ∼]; ljubazan, prijazan, uviđavan, predusretljiv, koji rado čini uslugu/izlazi u susret …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • susrètljivac — m (susrètljivica ž) 〈G īvca, N mn īvci〉 onaj koji je susretljiv, spreman pomoći, onaj koji je uviđavan, prijazan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blagohotan — blȁgohōtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA arh. ekspr. koji je sklon komu, naklonjen komu ili čemu; blagonaklon, dobronamjeran, prijazan ETIMOLOGIJA v. blag + v. htjeti …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.