pomnožiti


pomnožiti
pomnòžiti svrš. <prez. pòmnožīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòmnožen>
DEFINICIJA
1. mat. izvesti operaciju množenja dvaju ili više brojeva odnosno elemenata zadanog skupa (funkcija, matrica, itd.)
2. učiniti što brojno većim, povećati
ETIMOLOGIJA
po- + v. mnogi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • pomnòžiti — svrš. 〈prez. pòmnožīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòmnožen〉 1. {{001f}}mat. izvesti operaciju množenja dvaju ili više brojeva odnosno elemenata zadanog skupa (funkcija, matrica, itd.) 2. {{001f}}učiniti što brojno većim, povećati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pomnožíti — ím dov., pomnóžil (ȋ í) 1. narediti kaj številnejše: ker učenec snovi ni obvladal, je inštruktor pomnožil število ur; družina se je pomnožila, zato so morali hišo povečati // narediti kaj večje: pomnožiti bogastvo, premoženje; izdatki za hrano… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • podvojíti — ím dov., podvójil (ȋ í) napraviti kaj dvakrat tolikšno: letos je podjetje izgubo podvojilo; s tem so podvojili stroške prevoza; cene so se podvojile // ekspr. pomnožiti, povečati: sovražne čete so podvojile aktivnost; tako si bo delo še podvojil …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • potrojíti — ím dov., potrójil (ȋ í) napraviti kaj trikrat tolikšno: podjetje je potrojilo proizvodnjo; potrojiti stroške; promet se je potrojil // ekspr. pomnožiti, povečati: na ta način bo delo še potrojil; potrojiti trud, upanje ♦ mat. potrojiti število… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • šiva — šȋva ž DEFINICIJA jud. propisi o žalovanju za najbližim rođacima kod Židova ETIMOLOGIJA hebr. šībha̔: za sedam, ponoviti sedam puta, pomnožiti sa sedam …   Hrvatski jezični portal

  • imenoválec — lca [lc in u̯c] m (ȃ) 1. mat. število pod ulomkovo črto: pomnožiti števec in imenovalec z istim številom / skupni imenovalec ki je skupen več ulomkom 2. publ., v zvezi skupni imenovalec kar kaj povezuje, druži: njegovemu pripovedovanju manjka… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • inflacíjski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na inflacijo: inflacijski pojavi; inflacijski pritisk na cene; inflacijske posledice / inflacijski dobiček; inflacijske špekulacije / inflacijsko žarišče inflacíjsko prisl.: inflacijsko pomnožiti denarni obtok …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • obogatíti — ím dov., obogátil (ȋ í) 1. narediti koga bogatega: kupčije so ga obogatile; obogatiti se na nedovoljen način 2. številčno povečati, pomnožiti: knjižnico so obogatili z novimi primerki 3. izboljšati kakovost, vrednost: obogatiti hrano z dodatki;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • okrepíti — ím dov., okrépil (ȋ í) 1. narediti kaj (bolj) krepko, močno: z drsanjem okrepiti noge; okrepiti se za potovanje; med počitnicami se je okrepil / okrepiti stebre s podporami / okrepiti postojanko s topovi / veter se je okrepil / okrepiti mir,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • — m neskl. (ȋ) mat. število, ki izraža razmerje med obsegom in premerom kroga: pomnožiti s pi [π] medm. (ȋ) klic perutnini pridi(te) sem: vrgla je zrnje in klicala: pi, pi, pi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.