suvislost


suvislost
sùvislōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo onoga što je suvislo ili osobina onoga koji je suvisao
ETIMOLOGIJA
vidi suvisao

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sùvislōst — ž svojstvo onoga što je suvislo ili osobina onoga koji je suvisao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koherèntnōst — ž 1. {{001f}}svojstvo onoga što je koherentno; povezanost, suvislost 2. {{001f}}inform. u tehnici rasterskog skeniranja dodjela vrijednosti jednog piksela susjednome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòntekst — m 〈N mn i, G kȍntēkstā〉 1. {{001f}}lingv. a. {{001f}}govorna ili tekstovna cjelina koja točno određuje smisao pojedine riječi (ili druge jezične jedinice) koja je i sama njezin dio b. {{001f}}tekst ili dio teksta u kojem se neka riječ pojavljuje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nesuvislost — nȅsuvīslōst ž <G osti, I osti/ ošću>, opr. suvislost DEFINICIJA ETIMOLOGIJA vidi nesuvisao …   Hrvatski jezični portal

  • kontekst — kòntekst m <N mn i, G kȍntēkstā> DEFINICIJA 1. lingv. a. govorna ili tekstovna cjelina koja točno određuje smisao pojedine riječi (ili druge jezične jedinice) koja je i sama njezin dio b. tekst ili dio teksta u kojem se neka riječ… …   Hrvatski jezični portal

  • koherencija — koherèncija ž DEFINICIJA 1. psih. logička i osjećajna dosljednost u mišljenju i djelovanju, odsutnost proturječja; povezanost, suvislost 2. v. kohezija (2) ETIMOLOGIJA vidi koherentan …   Hrvatski jezični portal

  • koherentnost — koherèntnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo onoga što je koherentno; povezanost, suvislost 2. inform. u tehnici rasterskog skeniranja dodjela vrijednosti jednog piksela susjednome ETIMOLOGIJA vidi koherentan …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.