porculanski


porculanski
porcùlānskī prid.
DEFINICIJA
koji je od porculana, koji se odnosi na porculan
ETIMOLOGIJA
vidi porculan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • porcùlānskī — prid. koji je od porculana, koji se odnosi na porculan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cȁklina — ž 1. {{001f}}anat. gornji izvanjski dio u građi zuba; gleđ 2. {{001f}}staklasta tvar kojom se prevlače metalni, porculanski ili keramički predmeti radi zaštite i ljepote; glazura …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krȕnica — krȕnic|a ž 1. {{001f}}dem. od kruna 2. {{001f}}nı̏ska zrna za molitvu [moliti ∼u]; rozarij, brojanice, patrice 3. {{001f}}porculanski nadomjestak na zubu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ričmond-kruna — rȉčmond krȕna ž DEFINICIJA stom. porculanski zub učvršćen u korijen zuba kao nadoknada zubne krune ETIMOLOGIJA prema imenu izumitelja, stomatologa Richmonda + v. kruna …   Hrvatski jezični portal

  • kauri — kàuri m DEFINICIJA zool. morski puž (Cypraea moneta) lijepo išarane kućice, ponegdje u Africi i Aziji služio kao novac, u Europi kao nakit; porculanski puž, kravica, zupka ETIMOLOGIJA engl. cowrie ← hind. kaurī …   Hrvatski jezični portal

  • krunica — krȕnica ž DEFINICIJA 1. dem. od kruna 2. nȉska zrna za molitvu [moliti krunicu]; rozarij, brojanice, patrice 3. porculanski nadomjestak na zubu ETIMOLOGIJA vidi kruna …   Hrvatski jezični portal

  • caklina — cȁklina ž DEFINICIJA 1. anat. gornji izvanjski dio u građi zuba; gleđ 2. staklasta tvar kojom se prevlače metalni, porculanski ili keramički predmeti radi zaštite i ljepote; glazura, pocaklina ETIMOLOGIJA vidi caklo …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.