poredak


poredak
pòredak m <G -etka, N mn -eci>
DEFINICIJA
1. stanje uređenosti, sustavnosti u čemu [poredak dijelova u cjelini]
2. utvrđeni raspored dijelova neke cjeline [poredak po brojevima]
3. a. pravila, propisi po kojima se što obavlja [pravni poredak] b. postojeće društveno ili državno uređenje; režim
SINTAGMA
novi poredak pol. preuređenje odnosa u Europi ili u svijetu kako se projektira u raznim okolnostima u 20. stoljeću 1. pov. uređenje Europe na čelu s Trećim Reichom 2. uređenje u duhu Europske unije
ETIMOLOGIJA
po- + v. red

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • pòredak — m 〈G etka, N mn eci〉 1. {{001f}}stanje uređenosti, sustavnosti u čemu [∼ dijelova u cjelini] 2. {{001f}}utvrđeni raspored dijelova neke cjeline [∼ po brojevima] 3. {{001f}}a. {{001f}}pravila, propisi po kojima se što obavlja [pravni ∼] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hijeràrhija — ž 1. {{001f}}stupnjevanje ovlaštenja, činova, dostojanstva; starješinstvo 2. {{001f}}sustav podređenosti i nadređenosti u ustanovama i raznim organizacijama [crkvena ∼; vojna ∼; administrativna ∼] 3. {{001f}}u Katoličkoj crkvi poredak službenika… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • taksi- — takso DEFINICIJA kao prvi dio riječi znači poredak, raspored, koji se odnosi na red, poredak, raspored [taksonomija] ETIMOLOGIJA grč. táksis: red, poredak …   Hrvatski jezični portal

  • hijerarhija — hijeràrhija ž DEFINICIJA 1. stupnjevanje ovlaštenja, činova, dostojanstva; starješinstvo 2. sustav podređenosti i nadređenosti u ustanovama i raznim organizacijama [crkvena hijerarhija; vojna hijerarhija; administrativna hijerarhija] 3. u… …   Hrvatski jezični portal

  • alfàbēt — m 〈G alfabéta〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ukupnost i poredak slova u (starom) grčkom pismu b. {{001f}}razg. poredak slova u abecedi i azbuci 2. {{001f}}sustav glasovnog pisma općenito ⃞ {{001f}}to je ∼ to je osnova, to je ono prvo i najosnovnije što… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolóna — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}vojn. poredak vojnika ili vozila u kretanju jedan za drugim [∼ vozila] b. {{001f}}tome slično kretanje (o ljudima, životinjama i predmetima) 2. {{001f}}vertikalan poredak brojaka, slova, podataka itd.; stupac ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rêd — m 〈N mn rȅdovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}skup onoga što dolazi jedno za drugim b. {{001f}}položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [∼ stolica u kazalištu] 2. {{001f}}{{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • -taksija — taksija, takt, taktan, taktičan DEFINICIJA kao drugi dio riječi označava ono što se odnosi na red, poredak [heterotaksija] ETIMOLOGIJA grč. táksis: red, poredak; tássein: poredati, urediti; taktikós: sposoban za uređenje; taktós: uređen …   Hrvatski jezični portal

  • red — rȇd m <N mn rȅdovi> DEFINICIJA 1. a. skup onoga što dolazi jedno za drugim b. položaj onoga što se nalazi poredano jedno za drugim, jedno ispred drugog ili jedno pored drugog [red stolica u kazalištu] 2. v. redak 3. a. društveni stalež,… …   Hrvatski jezični portal

  • nizam — nìzām m <G nizáma> DEFINICIJA 1. pov. a. regularna vojska u Osmanskom Carstvu, ustanovljena 1826. b. vojnik te vojske 2. reg. red, poredak; borbeni poredak ETIMOLOGIJA tur. ← arap. nizām …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.