smiješak


smiješak
smijéšak m <G -ška, N mn -šci, G smijȇšākā>
DEFINICIJA
1. dem. i hip. od smijeh [dječji smiješak]
2. osmijeh
ETIMOLOGIJA
vidi smijeh

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smijéšak — m 〈G ška, N mn šci, G smijêšākā〉 1. {{001f}}dem. i hip. od smijeh [dječji ∼] 2. {{001f}}osmijeh …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Kapronca — Koprivnica …   Deutsch Wikipedia

  • Kopreinitz — Koprivnica …   Deutsch Wikipedia

  • Koprivnica (Kroatien) — Koprivnica …   Deutsch Wikipedia

  • dobronámjeran — prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji ima dobre namjere, koji želi dobro; dobrohotan 2. {{001f}}koji izražava dobronamjernost [∼ smiješak] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȍbroćūdan — (dobròćudan) prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji je dobre ćudi, koji ima dobru narav 2. {{001f}}koji izražava dobroćudnost [∼ smiješak] 3. {{001f}}med. koji je bezopasan; benigan [∼ tumor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smjehúljak — smjehúlj|ak m 〈G ljka, N mn ljci, G smjèhūljākā〉 hip. od smiješak [»I tvoje će usne male U ∼ka nabrat dva se...« S. S. Kranjčević] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smjehuljak — smjehúljak m <G ljka, N mn ljci, G smjèhūljākā> DEFINICIJA hip. od smiješak ETIMOLOGIJA vidi smijeh …   Hrvatski jezični portal

  • dobroćudan — dȍbroćūdan (dobròćudan) prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji je dobre ćudi, koji ima dobru narav 2. koji izražava dobroćudnost [dobroćudan smiješak] 3. med. koji je bezopasan [dobroćudan tumor]; benigan ETIMOLOGIJA v. dobar + v. ćud …   Hrvatski jezični portal

  • dobronamjeran — dobronámjeran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji ima dobre namjere, koji želi dobro 2. koji izražava dobronamjernost [dobronamjeran smiješak] ETIMOLOGIJA v. dobar + v. namjera …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.