socinijanizam
socinijanìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
kršć. oblik unitarizma krajem 16. st. koji je racionalistički nijekao Trojstvo, božanstvo Isusa Krista i otkupljenje; podrijetlom iz Poljske, usp. unitarizam (2)
ETIMOLOGIJA
nlat. Socinianus: koji pripada Socinusu (talijanski protestantski teolog L. Sozzini, 1525—1562) + -izam

Hrvatski jezični portal. 2014.