smežuravati
smežurávati se nesvrš. <prez. smežùrāvām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smežurávati se — nesvrš. 〈prez. smežùrāvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}smežurati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika