smežurati
smežùrati se svrš. <prez. -ām se, pril. pr. -āvši se, prid. trp. smȅžurān>
DEFINICIJA
prekriti se borama, mreškama (o koži lica i tijela, o kori voća i sl.) [smežurano lice, smežurana jabuka]

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smežùrati se — svrš. 〈prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. trp. smȅžurān〉 prekriti se borama, mreškama (o koži lica i tijela, o kori voća i sl.) [smežurano lice; smežurana jabuka] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smežuravati — smežurávati se nesvrš. <prez. smežùrāvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. smežurati ETIMOLOGIJA vidi smežurati …   Hrvatski jezični portal

  • mežùrati se — nesvrš. 〈prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 dobivati mreške na površini od sušenja, sitno se brazdati, na povjetarcu izgubiti potpunu glatkoću (npr. o površini vode) [lice se mežura; voće se mežura], {{c=1}}usp. {{ref}}smežurati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smežurávati se — nesvrš. 〈prez. smežùrāvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}smežurati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • usàhnuti — (∅) svrš. 〈prez. ùsahnēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. usàhnuo〉 1. {{001f}}uvenuti, sasušiti se (o biljci) 2. {{001f}}pren. izgubiti jedrinu; smežurati se, sparušati se 3. {{001f}}pren. nestati; odumrijeti ⃞ {{001f}}neka mi ruka usahne ako...… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škonkvàšati se — škonkvàša|ti se svrš. 〈prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. trp. škȍnkvašān〉 reg. ekspr. ući u se, smežurati se, otrcati se (o predmetima i osobama) [∼le mi se cipele] ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smežuranost — smȅžurānōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je smežurano ETIMOLOGIJA vidi smežurati …   Hrvatski jezični portal

  • škonkvašati — škonkvàšati se svrš. <prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. trp. škȍnkvašān> DEFINICIJA reg. ekspr. ući u se, smežurati se, otrcati se (o predmetima i osobama) [škonkvašale mi se cipele] ETIMOLOGIJA tal. conquassare: razbiti, polupati,… …   Hrvatski jezični portal

  • mežurati — mežùrati se nesvrš. <prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA dobivati mreške na površini od sušenja, sitno se brazdati, na povjetarcu izgubiti potpunu glatkoću (npr. o površini vode) [lice se mežura; voće se mežura], usp …   Hrvatski jezični portal

  • namežurati — namežùrati se svrš. <prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. trp. nȁmežurān> DEFINICIJA dobiti mreške koje se izdižu na površini ili podlozi (o površini vode pod djelovanjem povjetarca i sl.) ETIMOLOGIJA na + v. smežurati …   Hrvatski jezični portal