predračun


predračun
prȅdračūn m
DEFINICIJA
trg. ponuda za kupnju sa specificiranim troškom koji kupac može i ne mora platiti [poslati predračun]
ETIMOLOGIJA
pred- + v. račun

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • prèdračún — a m (ȅ ȗ) vnaprejšnji račun: narediti predračun za gradbena dela; med predračunom in obračunom je bila velika razlika; predračun dohodkov in izdatkov, stroškov ♦ ekon. pismeno sporočilo zneska za blago ali storitev potencialnemu kupcu …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • predračunski — prȅdračūnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na predračun [predračunski troškovi] ETIMOLOGIJA vidi predračun …   Hrvatski jezični portal

  • СМЕТА — документ, определяющий стоимость строительства, составленный по принятой в каждой стране методике на основе проектных объёмов работ, сметных норм и расценок (Болгарский язык; Български) сметка (Чешский язык; Čeština) rozpočet (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • СМЕТА СВОДНАЯ — смета, определяющая общую стоимость строительства предприятий, сооружений, зданий и их комплексов, составленная по рабочим чертежам для каждого отдельного объекта строительства (Болгарский язык; Български) генерална сметка (Чешский язык; Čeština) …   Строительный словарь

  • iskalkulírati — (što) svrš. 〈prez. iskalkùlīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. iskalkùlīrān〉 1. {{001f}}izračunati, proračunati, napraviti predračun 2. {{001f}}razg. uzeti u obzir sve elemente u nekoj situaciji i u budućim postupcima zanemarivati određena moralna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kalkulácija — ž 1. {{001f}}ekon. računski postupak za utvrđivanje svih troškova (u proizvodnji i prodaji); predračun 2. {{001f}}pren. razg. unaprijed smišljeno ponašanje, ob. uz prikrivanje sebičnih interesa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kalkulírati — (∅) nesvrš. 〈prez. kalkùlīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}izračunavati, proračunavati; praviti predračun 2. {{001f}}pren. razg. paziti u javnom nastupu kako se izjasniti na način koji će biti prihvaćen, a pritom misliti na sebične …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅdračūnskī — prid. koji se odnosi na predračun [∼ troškovi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • profaktúra — ž trg. dokument koji prethodi računu, a ispostavlja se kao ponuda kupcu ili za plaćanje unaprijed; predračun …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • profaktura — profaktúra ž DEFINICIJA trg. dokument koji prethodi računu, a ispostavlja se kao ponuda kupcu ili za plaćanje unaprijed; predračun ETIMOLOGIJA pro 2 + v. faktura …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.