predano


predano
prȅdāno pril.
DEFINICIJA
s predanošću [predano raditi]
ETIMOLOGIJA
vidi predati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Croatian presidential election, 2009–2010 — 2005 ← 27 December 2009 and 10 January 2010 → Next …   Wikipedia

  • fanàtik — m 〈N mn ici〉 1. {{001f}}onaj koji je prožet fanatizmom [vjerski ∼] 2. {{001f}}onaj koji izražava oduševljenje, strast za kim/čim [nogometni ∼]; fanatičar 3. {{001f}}razg. onaj koji se čime predano bavi [∼ rada] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • imprimátur — m 1. {{001f}}a. {{001f}}konačno odobrenje koje autor ili izdavač daju da djelo može biti objavljeno i predano u tisak [dati ∼] b. {{001f}}formula odobrenja za tisak 2. {{001f}}pov. odobrenje crkvene (posebice za Bibliju i bogoslovne priručnike)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràspjevān — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se predao pjesmi, koji predano pjeva 2. {{001f}}dobro ugrijan, ugođen, doveden do prikladnog stanja; upjevan (o ljudskom glasu) 3. {{001f}}pren. vedar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • révnosno — pril. na revnostan način; predano, s marom, usrdno, gorljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • révnostan — prid. 〈odr. snī〉 koji radi predano, koji u potpunosti izvršava svoje obveze i poslove; usrdan, marljiv, predan, revan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȑlo — pril. (čest.) 1. {{001f}}(uz pozitiv pridjeva ili uz prilog) jako, u velikom intenzitetu, intenzivno, oštro, predano, izrazito; veoma [∼ bijel; ∼ marljiv; ∼ marljivo (raditi)] 2. {{001f}}u dijaloškoj situaciji (na pitanje kao »jeste li se dobro… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predare — pre·dà·re v.tr. (io prèdo) CO 1a. catturare, prendere come preda; razziare: predare il bestiame | estens., rubare, trafugare: predare l arredo funebre di una tomba | saccheggiare, depredare: predare le campagne | ass.: pirati che seminano il… …   Dizionario italiano

  • privrženo — prìvrženo pril. DEFINICIJA na privržen način; odano, vjerno, predano ETIMOLOGIJA vidi privržen …   Hrvatski jezični portal

  • revnostan — révnostan prid. <odr. snī> DEFINICIJA koji radi predano, koji u potpunosti izvršava svoje obveze i poslove; usrdan, marljiv, predan, revan ETIMOLOGIJA vidi revan …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.