predahnuti


predahnuti
predàhnuti (Ø) svrš. <prez. prèdahnēm, pril. pr. -ūvši, imp. predàhni, prid. rad. predàhnuo>
DEFINICIJA
1. kratko prekinuti rad radi odmora, kratko se odmoriti
2. v. odahnuti
ETIMOLOGIJA
vidi predah

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • predàhnuti — (∅) svrš. 〈prez. prèdahnēm, pril. pr. ūvši, imp. predàhni, prid. rad. predàhnuo〉 1. {{001f}}kratko prekinuti rad radi odmora, kratko se odmoriti 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}odahnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dàhnuti — (∅) svrš. 〈prez. dȁhnēm, pril. pr. ūvši, imp. dàhni, prid. rad. dȁhnuo〉 1. {{001f}}jedanput uvući zrak i ispustiti ga 2. {{001f}}osjetiti olakšanje; predahnuti 3. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}zapuhnuti{{/ref}} ⃞ {{001f}}∼ dušom osjetiti olakšanje;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pauzírati — (∅) dv. 〈prez. paùzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 (u)činiti, uzeti/uzimati pauzu; predahnuti/predahnjivati, prekinuti/prekidati na neko vrijeme …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • PRE- — {{upper}}PRE {{/upper}} kao prvi dio riječi izražava 1. {{001f}}u tvorbi glagola a. {{001f}}pravac, smjer radnje, kretanje iz jednog mjesta u drugo, s jedne strane čega na drugu, kroza što, preko čega [pretrčati] b. {{001f}}pretvaranje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • predahnjívati — (∅) nesvrš. 〈prez. predàhnjujēm, pril. sad. predàhnjujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}predahnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odahnuti — odàhnuti (Ø) svrš. <prez. òdahnēm, pril. pr. ūvši, imp. odàhni, prid. rad. odàhnuo> DEFINICIJA 1. s olakšanjem ispustiti dah iz pluća nakon čega teškog 2. osjetiti olakšanje nakon čega teškog [odahnuti dušom]; predahnuti ETIMOLOGIJA od (ot… …   Hrvatski jezični portal

  • pauzirati — pauzírati (Ø) dv. <prez. paùzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA (u)činiti, uzeti/uzimati pauzu; predahnuti/predahnjivati, prekinuti/prekidati na neko vrijeme ETIMOLOGIJA vidi pauza …   Hrvatski jezični portal

  • pre- — 1 DEFINICIJA kao prvi dio riječi izražava 1. u tvorbi glagola a. pravac, smjer radnje, kretanje iz jednog mjesta u drugo, s jedne strane čega na drugu, kroza što, preko čega [pretrčati] b. pretvaranje, prevođenje iz jednog stanja u drugo… …   Hrvatski jezični portal

  • dahnuti — dàhnuti (Ø) svrš. <prez. dȁhnēm, pril. pr. ūvši, imp. dàhni, prid. rad. dȁhnuo> DEFINICIJA 1. jedanput uvući zrak i ispustiti ga 2. osjetiti olakšanje; predahnuti 3. v. zapuhnuti FRAZEOLOGIJA dahnuti dušom osjetiti olakšanje; rasteretiti se …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.