smjerokazni
smjȅrokāznī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na smjerokaz
ETIMOLOGIJA
vidi smjerokaz

Hrvatski jezični portal. 2014.