smjerno
smjȇrno pril.
DEFINICIJA
sa smjernošću; ponizno, pokorno, krotko
ETIMOLOGIJA
vidi smjer

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smjêrno — pril. sa smjernošću; ponizno, pokorno, krotko …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika