smjernica
smjérnica ž
DEFINICIJA
pol. utvrđen pravac djelovanja
ETIMOLOGIJA
vidi smjer

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smjérnica — ž pol. utvrđen pravac djelovanja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • direktíva — ž 1. {{001f}}pol. ideol. izravna naredba o tome kako treba postupati, izdaje ju viši politički organ nižemu ili pojedinac nižima po hijerarhiji 2. {{001f}}općenito, smjernica, nalog, uputa ✧ {{001f}}njem. ← fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koordináta — koordinát|a ž 1. {{001f}}mat. jedan od brojeva koji određuju položaj točke na pravcu, u ravnini ili u prostoru, s obzirom na zadani koordinatni sustav [sferne ∼e] 2. {{001f}}pren. smjernica, uputa [dati ∼e] 3. {{001f}}geogr. veličina koja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • migrácījskī — migrácījsk|ī prid. koji se odnosi na migraciju ∆ {{001f}}∼a politika skup smjernica, pravnih zakona i ostalih mjera koje donose državne vlasti, a koje izravno ili posredno utječu na kretanje i sastav migracijskih tokova …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • náputak — m 〈G tka, N mn uci〉 neol. 1. {{001f}}pisana izričita uputa za upotrebu kakve sprave ili lijeka 2. {{001f}}uputa, savjet, smjernica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • migracijski — migrácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na migraciju SINTAGMA migracijska politika skup smjernica, pravnih zakona i ostalih mjera koje donose državne vlasti, a koje izravno ili posredno utječu na kretanje i sastav migracijskih tokova;… …   Hrvatski jezični portal

  • naputak — náputak m <G tka, N mn uci> DEFINICIJA neol. 1. pisana izričita uputa za upotrebu kakve sprave ili lijeka 2. uputa, savjet, smjernica ETIMOLOGIJA vidi naputiti …   Hrvatski jezični portal

  • koordinata — koordináta ž DEFINICIJA 1. mat. jedan od brojeva koji određuju položaj točke na pravcu, u ravnini ili u prostoru, s obzirom na zadani koordinatni sustav [sferne koordinate] 2. pren. smjernica, uputa [dati koordinate] 3. geogr. veličina koja… …   Hrvatski jezični portal

  • direktiva — direktíva ž DEFINICIJA 1. pol. ideol. izravna naredba o tome kako treba postupati, izdaje ju viši politički organ nižemu ili pojedinac nižima po hijerarhiji 2. općenito, smjernica, nalog, uputa ETIMOLOGIJA njem. Direktive ← fr. directive, usp.… …   Hrvatski jezični portal

  • indikativan — ȉndikatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji na nešto upozorava, koji pruža indikacije; signifikantan, znakovit SINTAGMA indikativno planiranje planiranje kojim se ne nastoji utjecati na gospodarske tokove izravnim odlukama organa vlasti,… …   Hrvatski jezični portal