smještenost
smjȅštenōst ž
DEFINICIJA
1. osobina onoga što je smješteno
2. fil. Aristotelova kategorija tjelesne supstancije ukoliko su njezini dijelovi raspoređeni na određeni način
ETIMOLOGIJA
vidi smjestiti

Hrvatski jezični portal. 2014.