smještajni
smjȅštājnī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na smještaj
SINTAGMA
smještajni kapacitet mogućnosti ugošćivanja ili pružanja smještaja izražene brojem kreveta, soba itd.
ETIMOLOGIJA
vidi smjestiti

Hrvatski jezični portal. 2014.