smješljivac
smjèšljivac m <G -īvca, N mn -īvci>
DEFINICIJA
onaj koji se rado smješka, kojemu »osmijeh ne silazi s usta«
ETIMOLOGIJA
vidi smijeh

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smjèšljivac — m 〈G īvca, N mn īvci〉 onaj koji se rado smješka, kojemu »osmijeh ne silazi s usta« …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika