smarlama
smarlàma ž
DEFINICIJA
reg. zast. roba koja se izrađuje po narudžbi
ETIMOLOGIJA
tur. smarlamak

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smarlaisati — smarlàisati svrš. <prez. smarlàišēm, pril. pr. āvši, prid. rad. smarlàisao> DEFINICIJA reg. naručiti (što) ETIMOLOGIJA vidi smarlama …   Hrvatski jezični portal