-at


-at
-at (-ata, -ato)
DEFINICIJA
kao drugi dio riječi kazuje 1. da se tko ističe kojim dijelom tijela osobite veličine [nosat; rukat; glavat; nogat; plećat]
2. da ima svojstva koja izlaze iz jačine organa [grlat; kurat]
3. da je u obliku onoga što znači osnovna riječ [zrnat = u zrnu; zrnata kava = kava u zrnu]
4. da označava sol neke kiseline [silikat; nitrat]
ETIMOLOGIJA
lat. -atum, -atus

Hrvatski jezični portal. 2014.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.