smarlaisati
smarlàisati svrš. <prez. smarlàišēm, pril. pr. -āvši, prid. rad. smarlàisao>
DEFINICIJA
reg. naručiti (što)
ETIMOLOGIJA
vidi smarlama

Hrvatski jezični portal. 2014.