smegmolit
smegmòlīt m <G mn smegmolíta>
DEFINICIJA
fiziol. dehidrirana, ponekad kalcificirana nakupina smegme u obliku zrna leće
ETIMOLOGIJA
v. smegma + -lit1

Hrvatski jezični portal. 2014.