kolinearnost


kolinearnost
kolineárnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
mat. svojstvo skupa točaka da pripadaju istom pravcu, odnosno skupa vektora da su paralelni s jednim pravcem
ETIMOLOGIJA
lat. collineare: usmjeriti pravolinijski

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kolimator — kolìmātor (kolimȃtor) m DEFINICIJA 1. vojn. tehn. optička nišanska sprava na lakim protuavionskim topovima ili mitraljezima velikog kalibra 2. fiz. a. aparat koji proizvodi paralelan snop zračenja; koristi se u spektrometrima, teleskopima itd.,… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.