snishodljiv
snishòdljiv prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji je pretjerano ponizan, koji se ulaguje, koji se dodvorava
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. niz + v. hod, hoditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snishòdljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji je pretjerano ponizan, koji se ulaguje, koji se dodvorava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snishodljivost — snishòdljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je snishodljiv ili svojstvo onoga što je snishodljivo ETIMOLOGIJA vidi snishodljiv …   Hrvatski jezični portal

  • savìtljiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se može savijati; gibak, elastičan 2. {{001f}}pren. pejor. koji je suviše prilagodljiv sili ili moći; snishodljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snishòdljivōst — ž osobina onoga koji je snishodljiv ili svojstvo onoga što je snishodljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snishodljivo — snishòdljivo pril. DEFINICIJA ponizno, ulagivački, udvorički ETIMOLOGIJA vidi snishodljiv …   Hrvatski jezični portal

  • savitljiv — savìtljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji se može savijati; gibak, elastičan 2. pren. pejor. koji je suviše prilagodljiv sili ili moći; snishodljiv ETIMOLOGIJA vidi saviti …   Hrvatski jezični portal