bježati
bjèžati nesvrš. <prez. bjèžīm, imp. bjȅži, pril. sad. bjèžēći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (Ø, od koga) a. udaljavati se naglim kretanjem i odmicanjem s mjesta opasnosti [bježati glavom bez obzira bježati u paničnom strahu] b. okretanjem leđa naglo izmicati c. kloniti se koga, ne željeti njegovo društvo [bježati kao đavo (vrag) od tamjana stalno uporno nešto izbjegavati]
2. (komu) a. odmicati u bijegu pred onim koji slijedi ili goni b. izmicati c. isklizavati, ob. iz ruke
SINTAGMA
bježi! u dijalogu na riječi sugovornika 1. a. ne može biti, nemoguće i sl., nedvosmisleno poricanje onoga što sugovornik kaže b. ostavi to, pusti na stranu, nema smisla o tome govoriti, besmislice su to (kad sugovornik spominje riječi treće neprisutne strane) 2. opomena u zn. makni se, ne smetaj, čuvaj (samo s bliskima, u ljubeznom tonu ili sa sebi ravnima ili djeci; nepoznatim ljudima i pristojno kaže se: oprez, pazite, oprostite i sl.)
FRAZEOLOGIJA
bježe mi misli ne mogu se koncentrirati
ETIMOLOGIJA
vidi bijeg

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bjèžati — nesvrš. 〈prez. bjèžīm, imp. bjȅži, pril. sad. bjèžēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅, od koga) a. {{001f}}udaljavati se naglim kretanjem i odmicanjem s mjesta opasnosti [∼ glavom bez obzira bježati u paničnom strahu] b. {{001f}}okretanjem leđa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàgnuti — (∅, koga, što, se) svrš. 〈prez. nȁgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. nàgnūt〉 1. {{001f}}(koga, što) dati kosi pravac čemu, dovesti što u kos položaj; nakriviti 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}doći u kos položaj; nakriviti se b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagnuti — nàgnuti (se) svrš. <prez. nȁgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. nàgnūt, gl. im. nagnúće> DEFINICIJA 1. (koga, što) dati kosi pravac čemu, dovesti što u kos položaj; nakriviti 2. (se) a. doći u kos položaj; nakriviti se b. sagnuti… …   Hrvatski jezični portal

  • bježàkati — nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 dem. od bježati, pejor. često bježati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brı̏sati — nesvrš. 〈prez. brı̏šēm, imp. brı̏ši, pril. sad. brı̏šūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, koga) a. {{001f}}uklanjati trag čega s neke površine b. {{001f}}sušiti upotrebom ručnika ili krpe c. {{001f}}izbacivati što iz čega (s kakva popisa) d.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dezertírati — (∅, iz čega) dv. 〈prez. dezèrtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}vojn. pobjeći/bježati iz vojske, samovoljno napustiti/napuštati vojnu službu 2. {{001f}}pren. ekspr. izvući/izvlačiti se, pobjeći/bježati od neke… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šprı̏cati — nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. šprı̏cān, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}(∅) rasipati se u kapima ili mlazovima na sve strane; prskati, štrcati 2. {{001f}}(što) prskati (npr. vinograd, lozu itd. radi zaštite od nametnika) 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bježakati — bježàkati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA dem. od bježati, pejor. često bježati ETIMOLOGIJA vidi bijeg …   Hrvatski jezični portal

  • špricati — šprȉcati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, prid. trp. šprȉcān, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. (Ø) rasipati se u kapima ili mlazovima na sve strane; prskati, štrcati 2. (što) prskati (npr. vinograd, lozu itd. radi zaštite od nametnika)… …   Hrvatski jezični portal

  • nabježati — nabjèžati se svrš. <prez. nàbjēžīm se, pril. pr. āvši se, prid. rad. nȁbježao se> DEFINICIJA bježati preko mjere, biti stalno u bijegu ETIMOLOGIJA na + v. bijeg, bježati …   Hrvatski jezični portal