smanjiti
smánjiti svrš. <prez. smȃnjīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. smȃnjen, gl. im. smanjénje>
DEFINICIJA
1. (koga, što) učiniti manjim; umanjiti
2. (se) postati manji
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. mal, manjiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smánjiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. smȃnjīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. smȃnjen〉 1. {{001f}}(koga, što) učiniti manjim; umanjiti 2. {{001f}}(se) postati manji …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jákōst — ž 1. {{001f}}svojstvo ili osobina onoga koji/što je jak/jako; snaga, moć, jačina 2. {{001f}}teol. pov. u tomističkom učenju o krepostima treća glavna krepost pomoću koje čovjek ustrajava u premoći i tragici ovoga svijeta i svladava u nadi strah,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • umáliti — (što) svrš. 〈prez. ùmālīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùmāljen〉 1. {{001f}}učiniti da što bude manje opsegom ili veličinom; umanjiti, smanjiti 2. {{001f}}učiniti da čega bude manje, da količina ili jakost budu manji; smanjiti, umanjiti, ublažiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smanjivati — smanjívati (što) nesvrš. <prez. smànjujēm, pril. sad. smànjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. smanjiti ETIMOLOGIJA vidi smanjiti …   Hrvatski jezični portal

  • smanjiv — smànjiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se može smanjiti, reducirati ETIMOLOGIJA vidi smanjiti …   Hrvatski jezični portal

  • umaliti — umáliti (što) svrš. <prez. ùmālīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùmāljen> DEFINICIJA 1. učiniti da što bude manje opsegom ili veličinom; umanjiti, smanjiti 2. učiniti da čega bude manje, da količina ili jakost budu manji; smanjiti, umanjiti,… …   Hrvatski jezični portal

  • jakost — jákōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. svojstvo ili osobina onoga koji/što je jak/jako; jačina, moć, snaga 2. teol. pov. u tomističkom učenju o krepostima treća glavna krepost pomoću koje čovjek ustrajava u premoći i tragici ovoga… …   Hrvatski jezični portal

  • Tobacco packaging warning messages — Smoking warning on the back of a cigarette pack, in Australia Tobacco packaging warning messages are health warning messages that appear on the packaging of cigarettes and other tobacco products. They have been implemented in an effort to enhance …   Wikipedia

  • debirokratizírati — (što) dv. 〈prez. debirokratìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 sociol. smanjiti/smanjivati utjecaj birokracije, ukloniti/uklanjati birokratske pojave u društvu, opr. birokratizirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • decimírati — decimíra|ti dv. 〈prez. decìmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. decìmīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pov. kazniti smrću svakog desetog vojnika (disciplinska mjera u rimskoj vojsci) 2. {{001f}}pogubiti ili strijeljati svakog desetog; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika