kompajler


kompajler
kompàjler m
DEFINICIJA
inform. kompjuterski program za kompiliranje; kompilator, usp. kompilirati
ETIMOLOGIJA
engl. compiler

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kompajlerski — kompàjlerskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kompajler ETIMOLOGIJA vidi kompajler …   Hrvatski jezični portal

  • kompajlirati — kompajlírati (što) dv. DEFINICIJA v. kompilirati ETIMOLOGIJA vidi kompajler …   Hrvatski jezični portal

  • kompilator — kompìlātor (kompilȃtor) m DEFINICIJA 1. inform., v. kompajler 2. a. onaj koji se služi dijelovima tuđih djela da bi sastavio svoj rad; onaj koji nije originalan, nema vlastitih ideja; paljetkar b. pejor. onaj koji prepisuje od drugoga, koji… …   Hrvatski jezični portal

  • compiler — m DEFINICIJA v. kompajler …   Hrvatski jezični portal

  • interpreter — intèrpreter m DEFINICIJA inform. program koji prevodi instrukcije iz višeg programskog jezika u strojni jezik i izvršava ih, instrukciju po instrukciju, opr. kompajler ETIMOLOGIJA engl. interpreter ← lat. interpretari …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.