kontekstualizirati


kontekstualizirati
kòntekstualizírati dv.
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi kontekst

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kontekstualizírati — dv., {{c=1}}v. {{ref}}kontekstuirati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontekstuírati — (što, koga) dv. 〈prez. kontekstùīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 staviti/stavljati u kontekst, razmotriti/razmatrati u okviru okolnosti (stvarnog konteksta) i zavisno od činjeničnog stanja; kontekstualizirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kontekstuirati — kontekstuírati (što, koga) dv. <prez. kontekstùīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA staviti/stavljati u kontekst, razmotriti/razmatrati u okviru okolnosti (stvarnog konteksta) i zavisno od činjeničnog stanja;… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.