sljedeći
sljèdēćī prid.
DEFINICIJA
koji slijedi, koji je na redu; idući, naredni
FRAZEOLOGIJA
sljedeći! poziv da uđe i sl. onaj koji je na redu (u čekaonicama i na drugim mjestima gdje se prozivaju stranke i sl.)
ETIMOLOGIJA
vidi slijed

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sljèdēćī — prid. koji slijedi, koji je na redu; idući, naredni ⃞ {{001f}}∼! poziv da uđe i sl. onaj koji je na redu (u čekaonicama i na drugim mjestima gdje se prozivaju stranke i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nîz — m 〈N mn nízovi〉 1. {{001f}}biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska, niza 2. {{001f}}više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [∼ ljudi; aritmetički ∼; ∼ godina; to se vidi u ∼u primjera = u više primjera] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • progrèsija — ž 1. {{001f}}mat., {{c=1}}v. {{ref}}niz{{/ref}} 2. {{001f}}ekon. u poreznoj politici, rast porezne stope s porastom porezne osnovice; progresivni porez 3. {{001f}}glazb. u harmoniji, određeni slijed dvaju ili više akorda za redom 4. {{001f}}pren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • progresija — progrèsija ž DEFINICIJA 1. mat., v. niz 2. ekon. u poreznoj politici, rast porezne stope s porastom porezne osnovice; progresivni porez 3. glazb. u harmoniji, određeni slijed dvaju ili više akorda za redom 4. pren. postupno, nezaustavljivo… …   Hrvatski jezični portal

  • niz — nȋz m <N mn nízovi> DEFINICIJA 1. biseri, zrna i sl. nanizani na nit; niska 2. više osoba, predmeta ili pojava jedan pored drugoga ili jedan za drugim [niz ljudi; aritmetički niz; niz godina; to se vidi u nizu primjera = u više primjera] 3 …   Hrvatski jezični portal

  • dirigírati — (∅, čime, komu, čemu) nesvrš. 〈prez. dirìgīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}glazb. upravljati izvođenjem muzičkog djela pokretima ruku, ravnati orkestrom i sl. 2. {{001f}}pren. upravljati čijim postupcima; vladati, zapovijedati 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lànčanī — lànčan|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na lanac, koji je dio lanca [∼a karika karika lanca] b. {{001f}}koji se obavlja, odvija pomoću lanca [∼i pogon] 2. {{001f}}koji se događa jedan za drugim, koji je u nizu; susljedan ∆ {{001f}}∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nárednī — prid. koji je na redu; idući, sljedeći …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prédstojećī — prid. koji predstoji, koji će uslijediti; budući, idući, sljedeći …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slijédećī — prid. 1. {{001f}}〈pril. sad.〉, {{c=1}}v. {{ref}}slijediti{{/ref}} 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}sljedeći{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika