sljedbeništvo
sljȅdbenīštvo sr <G mn -tāvā/-ā>
DEFINICIJA
postupak sljedbenika (ob. kao pojava)
ETIMOLOGIJA
vidi slijed

Hrvatski jezični portal. 2014.