krdža


krdža
kŕdža2 ž
DEFINICIJA
zool. divlja patka (Anas crecca); krža, kržica

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kŕdža — kŕdža1 ž reg. vrlo prost domaći duhan; kržak ✧ {{001f}}tur. kŕdža2 (kŕža) ž zool. divlja patka (Anas crecca); kržica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krdža — kŕdža1 ž DEFINICIJA reg. vrlo prost domaći duhan; kržak ETIMOLOGIJA tur. kır: siv …   Hrvatski jezični portal

  • pȁtka — ž 〈G mn tākā/ ī〉 zool. 1. {{001f}}vodena ptica (Anas) široka plosnata kljuna, kratka vrata, s opnama za plivanje 2. {{001f}}〈mn〉 porodica takvih ptica (Anatidae) ∆ {{001f}}divlja ∼ A. platyrhynchos; domaća ∼ A. boscas domestica; ∼ krčuga… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krža — kŕža ž DEFINICIJA v. krdža …   Hrvatski jezični portal

  • kržica — kr̀žica ž DEFINICIJA v. krdža ETIMOLOGIJA vidi krža …   Hrvatski jezični portal

  • patka — pȁtka ž <G mn tākā/ ī> DEFINICIJA zool. 1. vodena ptica (Anas) široka plosnata kljuna, kratka vrata, s opnama za plivanje 2. (mn) porodica takvih ptica (Anatidae) SINTAGMA divlja patka A. platyrhynchos; domaća patka A. boscas domestica;… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.