krčmiti


krčmiti
kȑčmiti (što) nesvrš. <prez. -īm, pril. sad. -mēći, gl. im. -mljēnje>
DEFINICIJA
1. prodavati vino na malo (kao u krčmi gdje se vino toči na čaše i litre i tu pije ili u vinarijama, gdje je početna mjera jedna litra i gdje se ne pije)
2. pren. trošiti olako i približavati se kraju količine čega, usp. raskrčmiti
ETIMOLOGIJA
vidi krčma

Hrvatski jezični portal. 2014.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.