asimilacija

asimilácija ž
DEFINICIJA
1. proces kojim se novi sadržaj i elementi prilagođuju i pridružuju starijem ili zatečenom sadržaju [društvena asimilacija; nacionalna asimilacija]; izjednačavanje, prilagodba, slijevanje
2. lingv. jednačenje glasova prema nekom obilježju artikulacije, opr. disimilacija
3. biol. skup procesa izgradnje organskih spojeva iz anorganskih tvari
4. geol. spajanje dvaju magmatskih stijena u jednu
5. psih. sposobnost osobe da shvati i prihvati novo iskustvo
6. pol. sociol. stapanje pojedinca (npr. doseljenika) ili skupine (npr. nacionalne, vjerske ili jezične manjine) s novom sredinom, preuzimanjem njezina jezika, vjere, načina života, usp. integracija (5)
ETIMOLOGIJA
lat. assimilatio ≃ assimilare: asimilirati ≃ ad- + similis: sličan; simul: zajedno

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • asimilácija — ž 1. {{001f}}proces kojim se novi sadržaj i elementi prilagođuju i pridružuju starijem ili zatečenom sadržaju [društvena ∼; nacionalna ∼]; izjednačavanje, prilagodba, slijevanje 2. {{001f}}lingv. jednačenje glasova prema nekom obilježju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • asimilácija — e ž (á) vključevanje v določeno okolje s prevzemanjem njegovih značilnosti, lastnosti: problem narodnostne asimilacije; asimilacija naseljencev v Ameriki; odpornost manjšine proti asimilaciji / asimilacija zamejskih Slovencev raznarodovanje //… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Magdalensberg (Gemeinde) — Magdalensberg …   Deutsch Wikipedia

  • disimilacija — disimilácija ž DEFINICIJA 1. biol. faza u izmjeni tvari u kojoj se složeniji organski spojevi organizma razrađuju u jednostavnije uz oslobađanje energije potrebne za rad organa, opr. asimilacija 2. lingv. ispadanje ili promjena jednoga od dvaju… …   Hrvatski jezični portal

  • regresíven — vna o prid. (ȋ) ki nazaduje, se ne razvija a) glede na kakovost, pozitivnost: regresivno gospodarjenje; progresiven in regresiven b) glede na količino, intenzivnost: letos je bil obisk predstav regresiven ◊ biol. regresivni razvoj nazadnjaški… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • disimilácija — ž 1. {{001f}}biol. faza u izmjeni tvari u kojoj se složeniji organski spojevi organizma razrađuju u jednostavnije uz oslobađanje energije potrebne za rad organa, opr. asimilacija 2. {{001f}}lingv. ispadanje ili promjena jednoga od dvaju jednakih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • integrácija — ž 1. {{001f}}pretvaranje ili spajanje pojedinačnih dijelova u cjelinu; objedinjavanje 2. {{001f}}inform. povezivanje različitih zadaća, programa ili hardverskih dijelova u funkcionalnu cjelinu 3. {{001f}}fiziol. koordinacija djelovanja većeg… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jednáčēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}jednačiti{{/ref}} 2. {{001f}}lingv. proces izjednačivanja [∼ suglasnika po zvučnosti: vrabac {{tag1=2}}→{{/tag1}} vrabca {{tag1=2}}→{{/tag1}} vrapca]; asimilacija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • asimilant — asimìlant (asimilȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA pol. 1. onaj koji postaje sličan okolini, koji se asimilira (u kulturnu, nacionalnu, vjersku većinu ili okolinu) 2. pov. pripadnik židovskog pokreta protivnog cionizmu, koji se zalaže za… …   Hrvatski jezični portal

  • asimilatoran — ȁsimilatōran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA koji tvori ili uzrokuje asimilaciju [asimilatorni fonem] ETIMOLOGIJA vidi asimilacija …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.