krkati

kŕkati (što) nesvrš. <prez. kȓkām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
obilno i slasno jesti (ob. teško, konkretno jelo kao grah i druga jela koja se jedu žlicom); naklopiti se, naklopati se
ETIMOLOGIJA
ekspr., prasl. *kъrkati: bučno jesti (bug. kъrkam, češ. krkati)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • корчма — укр. корчма, блр. корчма, ст. слав. кръчьмлѩвати промышлять мелочной торговлей, ростовщичеством (Супр.), болг. кръчма, сербохорв. кр̏чма, словен. kȓčma, чеш., слвц. krčma, польск. karczma, в. луж. korčma, н. луж. kjarcma. Темное слово. Младенов… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • кыркать — дышать, переводить дух , арханг. (Подв.), кыркнуть говорить хриплым голосом, захрипеть . Шахматов (ИОРЯС 7, 2, 337) сравнивает со словен. kȓkati пищать , сербохорв. кр̏кнути пикнуть , чеш. krkati рыгать, хрипеть . Во всяком случае, первонач.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • naklòpiti se — (na što) svrš. 〈prez. nàklopīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. naklòpio se〉 potpuno se posvetiti obilnom i brzom, slasnom jedenju, navaliti na jelo; krkati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nakrkati — nakŕkati se (Ø, čega) svrš. <prez. nàkr̄kām se, pril. pr. āvši se, prid. trp. nàkr̄kān> DEFINICIJA razg. ekspr. najesti se do sita (ob. teže hrane ili hrane koja se jede žlicom), slasno se najesti do sita; nažderati se ETIMOLOGIJA na + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • krkanluk — krkánluk m <N mn uci> DEFINICIJA ekspr. (u šali) 1. obilno jedenje [bacio se na krkanluk] 2. meton. velika količina jela [ima krkanluka] ETIMOLOGIJA vidi krkati …   Hrvatski jezični portal

  • krčma — kȑčma ž <G kȑčāmā/ ī> DEFINICIJA 1. priprosto ugostiteljsko mjesto u kojem se pije vino i rakija 2. točenje vina i rakije (za razliku od prodaje naveliko) SINTAGMA balkanska krčma izraz za stanje primitivnih i nekulturnih prilikā u javnom… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.