apsorbirati


apsorbirati
apsorbírati (što) dv. <prez. apsòrbīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. apsòrbīrān, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. kem. fiz. zadržati/zadržavati u cjelini, bez odraza i prenošenja, ono što je uvučeno, usisano (o tvarima), uvući/uvlačiti što u sebe, umočiti/umakati što u sebe; usisati
2. prihvatiti/prihvaćati, asimilirati [apsorbirati u djetinjstvu loše navike]
3. zaokupiti/zaokupljati u potpunosti [taj će ga posao posve apsorbirati]; obuzeti/obuzimati
ETIMOLOGIJA
lat. absorbere ≃ ab- + sorbēre: sisati, srkati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • apsorbírati — (što) dv. 〈prez. apsòrbīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apsòrbīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}kem. fiz. zadržati/zadržavati u cjelini, bez odraza i prenošenja, ono što je uvučeno, usisano (o tvarima), uvući/uvlačiti što u sebe,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apsorbiran — apsòrbīrān prid. DEFINICIJA 1. <prid. trp.>, v. apsorbirati 2. <odr. ī> koji je upijen, usisan [apsorbirana doza]; prihvaćen, zaokupljen čim ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

  • ùsisati — (što) svrš. 〈prez. ùsišēm, pril. pr. āvši, prid. trp. ùsisān〉 sisanjem, upijanjem, uvlačenjem (zraka, tekućine i sl.) unijeti, uvući u sebe; apsorbirati ⃞ {{001f}}∼ s majčinim mlijekom primiti, steći što od najmanjih nogu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sorpcija — sòrpcija ž DEFINICIJA kem. međusobno inkorporiranje tvari, upijanje, prianjanje tvari jedne uz drugu ETIMOLOGIJA v. apsorbirati i v. adsorbirati …   Hrvatski jezični portal

  • apsorbent — apsòrbent m <G mn nātā> DEFINICIJA tvar koja apsorbira, u kojoj se apsorbira ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

  • apsorbat — apsòrbāt m <G apsorbáta> DEFINICIJA tvar koja se pri apsorpciji apsorbira ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

  • apsorpcija — apsòrpcija ž DEFINICIJA 1. upijanje, uzimanje (u sebe) [apsorpcija svjetlosti; apsorpcija zvuka; apsorpcija lijekova; apsorpcija hrane], usp. adsorpcija 2. fiz. a. djelovanje energije ili tvari koja bez refleksije ili emisije prodire u drugu tvar …   Hrvatski jezični portal

  • apsorber — apsòrbēr m <G apsorbéra> DEFINICIJA fiz. tijelo koje se stavlja na put zračenju kako bi ga potpuno ili djelomično apsorbiralo [bakreni apsorber] ETIMOLOGIJA vidi apsorbirati …   Hrvatski jezični portal

  • apsorpcijski — apsòrpcijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na apsorpciju SINTAGMA apsorpcijski spektri fiz. prikaz količine elektromagnetskog zračenja koje apsorbira neka tvar u ovisnosti o valnoj dužini; karakteristični su za mnoge kemijske supstancije… …   Hrvatski jezični portal

  • usisati — ùsisati (što) svrš. <prez. ùsišēm, pril. pr. āvši, prid. trp. ùsisān> DEFINICIJA sisanjem, upijanjem, uvlačenjem (zraka, tekućine i sl.) unijeti, uvući u sebe; apsorbirati FRAZEOLOGIJA usisati s majčinim mlijekom primiti, steći što od… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.