južnoafrički


južnoafrički
južnoàfričkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na J Afriku i Južnoafričku Republiku
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • južnoàfričkī — prid. koji se odnosi na J Afriku i Južnoafričku Republiku …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • JUŽNO- — {{upper}}JUŽNO {{/upper}} kao prvi dio riječi označuje južnu stranu svijeta, na jugu od čega, ili na Jugu [južnodalmatinska vina; južnoamerički; južnoafrički] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pèćinār — pèćinār1 m onaj koji živi u pećini pèćinār2 m (pèćinārka ž) 〈N mn i〉 zool. 1. {{001f}}divlji golub koji živi u pećinama [južnoafrički ∼; etiopski ∼, Procavia habessinica] 2. {{001f}}〈mn〉 red malih sisavaca (Hyracoidae), prastari odio kopitara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Mandela — (izg. mandȅla), Nelson (1918) DEFINICIJA južnoafrički političar, crnački vođa, borac za jednakost rasa; 1964. osuđen na doživotni zatvor, 1990. oslobođen; na prvim višerasnim izborima izabran za predsjednika Južnoafričke Republike; Nobelova… …   Hrvatski jezični portal

  • Barnard — (izg. bárnerd), Christiaan (1922 2001) DEFINICIJA južnoafrički kirurg, prvi uspješno presadio ljudsko srce (1967) …   Hrvatski jezični portal

  • južno- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi označuje južnu stranu svijeta, na jugu od čega, ili na Jugu [južnodalmatinska vina; južnoamerički; južnoafrički] ETIMOLOGIJA v. jug, južni …   Hrvatski jezični portal

  • pećinar — pèćinār2 m <N mn i> DEFINICIJA zool. 1. divlji golub koji živi u pećinama [južnoafrički pećinar; etiopski pećinar, Procavia habessinica] 2. (mn) red malih sisavaca (Hyracoidae), prastari odio kopitara ETIMOLOGIJA v. pećina …   Hrvatski jezični portal

  • hemantus — hemàntus m DEFINICIJA bot. južnoafrički biljni rod (Haemanthus), ukrasna biljka gustih štitastih cvjetova ETIMOLOGIJA nlat. haemanthus …   Hrvatski jezični portal

  • holizam — holìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. evolucionistička teorija J. C. Smutsa 2. biol. teorija prema kojoj je organizam kao cjelina nešto bitno drukčije i više negoli puki zbroj djelovanja svih njegovih dijelova, te kao cjelina usmjerava sve… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.