kabotirati


kabotirati
kabotírati dv. <prez. kabòtīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
pom. (o)ploviti kraj obale, održati/održavati vezu između domaćih luka
ETIMOLOGIJA
fr. caboter → cabotage

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kabotaža — kabotáža ž DEFINICIJA pom. 1. plovidba, brodarstvo 2. prijevoz osoba i roba isključivo u granicama obalnog mora, odnosno između dviju ili više luka iste države; obalna plovidba ETIMOLOGIJA vidi kabotirati …   Hrvatski jezični portal

  • kabo — kàbō (kabȏ) m <G kabòa> DEFINICIJA čvrsto domaće mornarsko platno od lana ili lanenih mješavina ETIMOLOGIJA fr. caboter: ploviti, trgovati, v. kabotirati …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.